VISSTE DU DETTA OM...

VISSTE DU DETTA OM...

Text: First vet Bild: Daniel Morris, Unsplash

 

VIRUSINFEKTIONER?

Vintertid är det inte ovanligt med virusinfektioner bland hästar. Flera fall av smittsam virusabort (EHV-1) har under vintern konstaterats i Stockholm och Uppsala. Herpesviruset EHV-1 kan förutom feber och förkylning även orsaka abort hos dräktiga ston, samt i en allvarlig neurologisk form resultera i förlamningar. När en smitta drabbar stallet är det ledsamt och besvärligt för alla inblandade. FirstVet svarar gärna på frågor om smittsamma sjukdomar hos häst och vill bidra till ökad medvetenhet samt uppmana till omtänksamhet bland hästägare och ryttare: • Låt inte din häst ha närkontakt med andra hästar vid träning och/eller tävling. • Dela inte utrustning mellan hästar. • Ställ nya hästar avskilt, och håll koll på deras kroppstemperatur. (normal för häst är ca 36,9 - 38,2 C rektalt) • Var alltid noga med handtvätt. Det är bäst att undvika att hålla avelshästar och tävlingshästar tillsammans. Hästar som visar sjukdomstecken måste isoleras direkt för att begränsa smittspridning. Om din häst har förhöjd kroppstemperatur eller andra symtom sök genast råd hos veterinär. Under isolering är det viktigt att hjälpas åt att följa regler som lämnas av ansvarig veterinär. Bra information finns även på SVAs hemsida. Det finns dessvärre inget vaccin som skyddar mot den neurologiska formen av EHV-1. Läs mer hos SVA: www.sva.se/djurhalsa/hast/infektionssjukdomar-hast/virusabort-ehv-1-hast

HÄSTINFLUENSA?

Utbrott av hästinfluensa förekommer varje år i Sverige. Hästarna får hög feber (ofta två febertoppar), hostar, snorar, blir hängiga, stela och vill inte äta. Sjukdomen sprids snabbt och risken att bli sjuk är störst för unga och ovaccinerade hästar. Vaccinerade hästar får oftast inga symtom eller snabbt övergående symtom. FirstVet rekommenderar grundvaccination av föl första gången vid sex månaders ålder om stoet är vaccinerat och fölet fått råmjölk. Andra vaccinationen mot influensa ges efter 1-2 månader, och tredje vaccinationen 3-6 månader efter den andra. Unghästen återvaccineras var 6:e månad tills den fyller 4 år, och därefter rekommenderas halvårlig eller årlig vaccination beroende på smittryck samt regler för tävling, enligt respektive förbund. Inom de flesta hästsporter är det obligatoriskt med vaccination mot hästinfluensa för deltagande i tävling och internationellt nivå tillämpas ofta vaccination var 6:e månad även för äldre hästar. För att försäkra sig om att råmjölk till föl innehåller tillräcklig mängd antikroppar mot hästinfluensa vaccineras dräktiga ston i senare delen av dräktigheten, men inte senare än cirka 2 veckor före beräknad fölning. Just nu pågår även utbrott av hästinfluensa i flera europeiska länder, och ett fall av influensa upptäcktes nyligen hos en importerad, ovaccinerad häst i Västra Götaland. Mot hästinfluensa rekommenderas vaccination som måste uppdateras minst årligen, men bäst skydd har din häst om det inte gått mer än ett halvår sedan vaccinationen, och när alla hästar i stallet vaccineras. Läs mer samt källor hos SVA: www.sva.se/djurhalsa/hast/infektionssjukdomar-hast/hastinfluensa

KVARKA?

Kvarka orsakas till skillnad från virusabort och hästinfluensa av en bakterie, Streptococcus (S.) equi. Smittan är inte luftburen utan sprids genom slem, hostningar, direktkontakt, utrustning och människor som oavsiktligt överför bakterier mellan hästar. Första symtomet är oftast feber >39º C under 1-2 dygn, därefter ses hosta och näsflöde, svullna lymfknutor och/eller bölder mellan ganascherna och ibland även andningssvårigheter. Äldre hästar har ofta mycket mildare symtom, och symtomfria smittbärare förekommer, t ex med bakterien liggande i luftsäckarna, utan tydliga symtom utåt. Kvarkabakterier kan vara svåra att finna vid provtagning, särskilt de första dagarna. Behandling består av långvarig vila, symtomatisk behandling mot feber och vid nedsatt allmäntillstånd, i vissa fall antibiotikabehandling (penicillin), samt isolering som rekommenderas kvarstå intill 21 dagar efter att sista hästen blivit symtomfri. Ännu tillhandahålls inget vaccin mot kvarka i Sverige. Kvarka är en anmälningspliktig sjukdom och man kan se det aktuella smittläget på SVAs hemsida: www.sva.se/smittlage/kvarkakarta