Halmutfodring ökar inte risken för magsår - Svenska Djurskyddsföreningen (SDF)

Halmutfodring ökar inte risken för magsår - Svenska Djurskyddsföreningen (SDF)

En studie från SLU visar att halm med bra hygienisk kvalitet inte ökar risken för magsår hos hästar.


VI I SVENSKA DJURSKYDDSFÖRENINGEN (SDF) BYGGER VÅRT ARBETE PÅ VETENSKAP OCH KUNSKAP. 
VI FÖLJER OCH IBLAND STÖDJER AKTUELL FORSKNING OM BLAND ANNAT HÄSTARS VÄLBEFINNANDE. 

UNDER VINTERN HAR EN STUDIE GENOMFÖRTS PÅ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET (SLU) OCH UNIVERSITETSDJURSJUKHUSET I UPPSALA MED MÅLET ATT UNDERSÖKA VILKA EFFEKTER HALMUTFODRING HAR PÅ HÄSTAR. EN AV STUDIENS VIKTIGASTE FRÅGESTÄLLNINGAR VAR OM HALM I FODERSTATEN GER UPPHOV TILL MAGSÅR. 

DEN PRAKTISKA DELEN AV STUDIEN ÄR NU AVSLUTAD OCH PRELIMINÄRA RESULTAT FINNS. STUDIEN VISAR ATT EN FODERSTAT SOM INNEHÅLLER HALM MED BRA HYGIENISK KVALITET INTE GER UPPHOV TILL MER MAGSÅR ÄN OM HALM INTE INGÅR I FODERSTATEN. DETTA BETYDER ATT UTFODRING MED HALM SOM ETT KOMPLEMENT TILL ÖVRIGT GROVFODER I FRAMTIDEN FORTFARANDE KAN REKOMMENDERAS TILL EXEMPEL VID GROVFODERBRIST ELLER TILL HÄSTAR SOM LÄTT BLIR FETA. 

PRELIMINÄRA ANALYSER AV BLODPROV SOM TAGITS UNDER STUDIEN TYDER OCKSÅ PÅ ATT HÄSTARNA HAR EN JÄMNARE UTSÖNDRING AV MATSMÄLTNINGSVÄTSKOR NÄR DET INGÅR HALM I FODERSTATEN ÄN NÄR DET INTE GÖR DET. DET HÄR BEROR SANNOLIKT PÅ ATT DE ÄTER FORTARE OCH GLUPSKARE NÄR DE INTE FÅR HALM. ETT GLUPSKT ÄTMÖNSTER BEHÖVER INTE VARA ETT PROBLEM MEN KAN ÖKA RISKEN FÖR FODERSTRUPSFÖRSTOPPNING HOS VISSA INDIVIDER. DET KAN OCKSÅ VARA ETT TECKEN PÅ ATT HÄSTARNA KÄNNER EN STÖRRE HUNGER INFÖR UTFODRING, TROTS ATT TILLGÅNGEN PÅ ENERGI VAR DEN SAMMA ÖVER DYGNET OAVSETT OM FODERSTATEN INNEHÖLL HALM ELLER INTE. 

FORSKARNA KOMMER ATT GÖRA FLER ANALYSER FÖR ATT UNDERSÖKA HUR HALMEN HAR PÅVERKAT HÄSTARNAS BETEENDE OCH ENERGIOMSÄTTNING. 

SVENSKA DJURSKYDDSFÖRENINGEN HAR MEDLEMMAR I ALLA DELAR AV LANDET MEN VI VILL GÄRNA BLI FLER. SOM MEDLEM FÅR MAN BLAND ANNAT DEN LÄSVÄRDA TIDNINGEN DJURENS VÄRLD FYRA GÅNGER OM ÅRET OCH MAN VISAR SITT STÖD FÖR VÅR VIKTIGA DJURSKYDDSVERKSAMHET TILL DEN BLYGSAMMA KOSTNADEN 200:- KRONOR/ÅR. ANMÄLAN GÖRS ENKLAST VIA VÅR HEMSIDA WWW.DJURSKYDD.ORG – HOPPAS DU VILL VARA MED. 

 

JOHAN BECK-FRIIS GENERALSEKRETERARE SDF, LEG. VETERINÄR.